Politika zasebnosti

Datum začetka veljavnosti: 28. september 2019

To spletno stran (v nadaljevanju: “spletna storitev” ali “spletna stran“) upravlja VVit, Robert Eržen s.p., Stara Oselica 18, 4225 Sovodenj (v nadaljevanju: “upravljavec spletne storitve” ali “upravljavec”).

Ta Politika zasebnosti vsebuje informacije glede zbiranja, uporabe in razkritij vaših osebnih podatkov pri uporabi spletne strani in glede izbir, ki jih imate uporabniki v zvezi z vašimi osebnimi podatki.

Upravljavec uporablja podatke uporabnikov za namen izboljšanja storitve. S tem, ko uporabljate spletno stran, uporabniki soglašate z zbiranjem, uporabo in hrambo teh podatkov v skladu s to politiko. Pojmi in definicije, uporabljeni v tej Politiki zasebnosti, imajo enak pomen tudi v Splošnih pogojih poslovanja te spletne strani, razen če ta Politika zasebnosti izrecno določa drugače.

Definicije

Storitve

Storitev so vse storitve, ki jih za svoje kupce in naročnike izvaja upravljavec.

Osebni podatki

Osebni podatki so podatki o določeni ali določljivi fizični osebi, torej posamezniku, ki ga je mogoče neposredno ali posredno identificirati s pomočjo teh podatkov.

Podatki o uporabi

Podatki o uporabi so podatki o uporabi storitve, ki so zbrani avtomatsko, jih zbere spletna stran ali infrastruktura, ki poganja spletno stran in storitev (npr. podatek o trajanju obiska na spletni strani).

Piškotki

Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki jih spletna stran shrani na uporabnikovi napravi (računalniku ali mobilni napravi). Te datoteke vsebujejo majhno količino podatkov, ki služi anonimni identifikaciji uporabnika.

Upravljavec podatkov

Upravljavec podatkov (nadzornik ali kontrolor podatkov) je fizična ali pravna oseba, ki sam ali skupaj z drugimi določa namene obdelave osebnih podatkov in način obdelave le-teh.

Obdelovalec podatkov

Obdelovalec podatkov je fizična ali pravna oseba, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca podatkov. Upravljavec spletne strani se lahko poslužuje različnih ponudnikov storitev, da učinkoviteje obdeluje osebne podatke uporabnikov.

Uporabnik

Uporabnik je določljiva fizična oseba, torej posameznik, ki uporablja našo storitev in je izvor osebnih podatkov.

Kupec

Kupec je fizična ali pravna oseba, ki pri izvajalcu storitev kupi izbrane storitve. 

Naročnik

Naročnik je fizična ali pravna oseba, ki pri izvajalcu storitev sklene naročniško razmerje za izbrane storitve. Naročniško razmerje se po preteku naročniškega obdobja samodejno podaljša za enako dolgo obdobje kot pred pretekom, razen če je v pogodbi dogovorjen drugačen režim.

Zbiranje in uporaba osebnih podatkov

Ta spletna stran zbira več vrst podatkov, da lahko uporabnikom ponuja in zanje izboljšuje spletno storitev.

Vrste podatkov, ki se zbirajo

Osebni podatki

Med uporabo te spletne strani lahko upravljavec od uporabnika pridobi med drugimi predvsem naslednje osebne podatke:

 • Ime in priimek
 • E-naslov
 • Telefonsko številko
 • Naslov, pošto in poštno številko, kraj in državo bivanja
 • Piškotke in podatke o uporabi

Upravljavec bo uporabil osebne podatke za namen trženja, promocij, e-poštnih sporočil ali drugih informacij za katere bo menil, da zanimajo uporabnika, na osnovi preteklih izraženih zanimanj. Uporabnik bo vedno imel možnost odjave od katerekoli ali vseh vrst sporočil. Odjavo bo lahko izvedel po navodilih, ki bodo prisotna v vseh poslanih sporočilih. 

Podatki o uporabi

Upravljavec zbira tudi podatke o tem, kako uporabnik dostopa do spletne strani in kako uporablja spletno storitev. Ti podatki vključujejo podatke, kot so IP naslov, vrsta brskalnika, verzija brskalnika, obiskane podstrani na spletni strani, datum in čas obiska spletne strani, celotno trajanje obiska, trajanje pregleda posamezne podstrani, identifikacijo posameznih uporabnikovih naprav in druge diagnostične podatke.

Sledilni podatki piškotkov 

Upravljavec lahko uporablja piškotke in druge sledilne tehnologije z namenom, da sledi in hrani informacije o dejavnosti obiskovalcev na spletni strani.

Druge sledilne tehnologije, ki so lahko uporabljene, so svetilniki (ang. beacons), značke (ang. tags) in skripte, ki zbirajo podatke o uporabi spletne strani z namenom analize in izboljšanja spletne storitve.

Uporabnik lahko nastavi svoj brskalnik, da zavrača vse piškotke ali opozarja, kadar je piškotek poslan spletni strani. Če uporabnik to stori, lahko ne bo mogel uporabljati nekaterih delov te spletne storitve.

Primeri piškotkov, ki jih uporablja ta spletna stran:

 • Piškotki seje (ang. Session Cookies). To so nujni piškotki, ki omogočajo izvajanje spletne storitve.
 • Piškotki izbora (ang. Preference Cookies). Ti piškotki se uporabljajo, da si spletna stran lahko zapomni nastavitve, ki jih je na njej zase nastavil uporabnik.
 • Varnostni piškotki (ang. Security Cookies). Ti piškotki se uporabljajo za zagotavljanje varnosti.

Uporaba osebnih podatkov

Upravljavec uporablja zbrane podatke za več namenov:

 • Da lahko zagotovi in vzdržuje spletno storitev
 • Da lahko uporabnike obvešča o spremembah spletne storitve
 • Da lahko uporabnikom omogoči uporabo interaktivnih funkcij spletne storitve, kadar to želijo
 • Da lahko uporabnikom zagotovi pomoč in podporo
 • Da lahko izvede analizo in pridobi relevantne informacije za izboljšanje spletne storitve
 • Da nadzira uporabo spletne storitve
 • Da lahko zazna, razreši in preprečuje tehnične težave
 • Da lahko uporabnikom dostavi novice, posebne ponudbe ali informacije o izdelkih

Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov pod pogoji Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR)

Splošna uredba o varovanju podatkov (GDPR) je pravni temelj, na podlagi katerega upravljalec zbira in uporablja osebne podatke opisane v tej Politiki zasebnosti.

Upravljalec lahko uporablja uporabnikove osebne podatke ker:

 • Mora izvajati pogodbo z uporabnikom
 • Mu uporabnik da svojo privolitev
 • Je uporaba podatkov njegov legitimni interes in ne presega pravic uporabnika
 • Mora izvesti plačilo, kadar uporabnik opravi nakup
 • Mora zagotoviti skladnost z zakonom

Hramba osebnih podatkov

Upravljalec hrani osebne podatke uporabnikov samo tako dolgo, kot je nujno potrebno za namene naštete v tej Politiki zasebnosti. Upravljalec hrani in obdeluje osebne podatke dokler je to dolžan glede na svoje zakonske obveznosti (npr. da zagotovi skladnost z veljavno zakonodajo).  Upravljalec bo poleg tega hranil tudi Podatke o uporabi za namen interne analize. Podatki o uporabi se praviloma hranijo krajši čas, razen kadar je to potrebno zaradi izboljšanja varnosti, izboljšanja delovanja spletne storitve ali kadar zakonodaja predpisuje daljšo hrambo teh podatkov.

Čezmejna obdelava osebnih podatkov

Osebni podatki uporabnikov se lahko prenašajo in hranijo na računalniške sisteme zunaj države iz katere prihaja uporabnik in v katerih velja drugačna zakonodaja glede varovanja osebnih podatkov, kot v državi iz katere prihaja uporabnik. Če uporabnik ne prihaja iz Slovenije in se odloči uporabiti spletno storitev, vzame na znanje, da bodo njegovi osebni podatki preneseni v Slovenijo in tam obdelani in hranjeni. Strinjanje s to Politiko zasebnosti, ki mu sledi izročitev osebnih podatkov, pomeni strinjanje s tem prenosom podatkov. Upravljalec bo naredil vse, kar je razumno potrebno in mogoče, da zagotovi obravnavo osebnih podatkov uporabnikov v skladu s to Politiko zasebnosti in da noben prenos osebnih podatkov ne bo izveden v organizacijo ali državo, ki ima nižje standarde varovanja zasebnosti, kot jih navaja ta Politika zasebnosti.

Razkritje osebnih podatkov

Pravne zahteve

Upravljalec lahko razkrije osebne podatke uporabnikov v dobri veri, da je to razkritje nujno potrebno zaradi:

 • Izpolnitve obveznosti, ki jih nalaga zakonodaja
 • Varovanja in obrambe pravic in sredstev upravljalca
 • Preprečevanja ali raziskave morebitnih kršitev zakona v povezavi s spletno storitvijo
 • Zavarovanja osebne varnosti uporabnikov spletne storitve ali javne varnosti
 • Zavarovanja pred pravno odgovornostjo

Varnost osebnih podatkov

Varnost uporabnikovih osebnih podatkov je za upravljalca zelo pomembna. Kljub temu pa ta ne more izničiti dejstva, da noben prenos podatkov po internetu ali elektronska hramba podatkov ni 100 % varna. Upravljalec bo uporabljal sredstva, ki so na voljo na tržišču, da zagotovi najvišjo razumno dosegljivo varnost osebnih podatkov uporabnikov. Kljub temu pa ne more uporabniku garantirati popolne varnosti. 

Pravice uporabnika do varovanja osebnih podatkov, ki izvirajo iz Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR)

Če je uporabnik državljan EU ima določene pravice do varovanja osebnih podatkov, ki izhajajo iz Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Če ni državljan EU, ga bo upravljalec obravnaval na enak način in mu poskušal zagotoviti enak nivo pravic kot za državljane EU, vendar pa mu ne more ponuditi garancije za vse pravice, ki jih za državljane EU zagotavlja Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR).
Upravljalec bo naredil vse v mejah razumnega, da bo uporabniku omogoči vpogled, popravke, dopolnitve ali izbris njegovih osebnih podatkov.  

Informacijo o uporabnikovih osebnih podatkih, zahtevek za spremembo, dopolnitev ali izbris lahko ta naroči na naslovih, ki so navedeni na dnu te Politike zasebnosti.

V naslednjih okoliščinah ima uporabnik sledeče pravice: 

 • Pravica do vpogleda, popravka ali izbrisa vaših osebnih podatkov, ki jih hranimo.
  Uporabnik ima pravico do vpogleda, dopolnitve ali izbrisa osebnih podatkov, ki se nahajajo v njegovem računu na spletni strani. Če ima težave in ne more izvesti teh dejanj, se lahko obrne na upravljalca za pomoč. Kontaktni naslovi so navedeni na dnu te Politike zasebnosti.
 • Pravica do popravka.
  Uporabnik ima pravico, da popravi informacijo glede osebnih podatkov, ki jo je posredoval upravljalcu, če je ta informacija netočna ali nepopolna.
 • Pravica do ugovora.
  Uporabnik ima pravico do ugovora na obdelavo njegovih osebnih podatkov.
 • Pravica do omejitve.
  Uporabnik ima pravico zahtevati, da upravljalec omeji obdelavo njegovih osebnih podatkov.
 • Pravica do prenosa osebnih podatkov.
  Uporabnik ima pravico do pridobitve kopije njegovih osebnih podatkov, ki jih upravljalec hrani, v obliki ki bo omogočala strojni prenos na podoben sistem, kot ga uporablja upravljalec.
 • Pravica do preklica soglasja.
  Uporabnik ima pravico do preklica soglasja, kjer upravljalec izvaja določene dejavnosti v zvezi z osebnimi podatki na podlagi uporabnikovega soglasja.

Preden upravljalec izvede zgornja dejanja, s katerimi udejanji uporabnikove pravice, lahko uporabnika pozove, da se identificira. V zvezi z uveljavljanjem pravic uporabnika bo upravljalec storil vse v mejah razumnega, da ugodi uporabnikovim željam. Če slednji z odzivi ne bo zadovoljen, se lahko pritoži na nacionalni urad za varstvo podatkov. 

Ponudniki storitev

Za zagotavljanje spletne storitve lahko upravljalec v svojo spletno storitev vključi storitve tretjih oseb ali ponudi storitve tretjih oseb v njegovem imenu. Tako vpletene tretje osebe ob tem sodelovanju lahko pridobijo dostop do osebnih podatkov uporabnikov samo v obsegu, ki je nujno potreben za izvajanje njihovih storitev. Pri izvajanju teh storitev so zavezane k varovanju in nerazkritju osebnih podatkov uporabnikov. Prav tako so zavezane, da osebnih podatkov ne uporabljajo za noben drug namen razen tistega, ki je dogovorjen za opravljanje storitev za upravljalca.  

Analitika

Upravljalec lahko uporabi storitve tretjih oseb za nadzor in analizo uporabe njegove spletne storitve.

Google Analytics

Google Analytics je Google-ova storitev za sledenje prometa na spletni strani in poročanje o njem. Google uporablja zbrane podatke za sledenje in nadzor uporabe naše spletne storitve. Ti podatki so v souporabi z drugimi Google-ovimi storitvami. Google lahko uporabi zbrane podatke za pripravo in personalizacijo oglasov, ki jih prikazuje v svojem oglasnem omrežju. Če se uporabnik želi izogniti takšnemu sledenju, lahko v svoj brskalnik namesti Google Analytics opt-out dodatek. Ta prepreči Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js and dc.js), da bi uporabnikove podatke o uporabi delil z Google Analytics.

Več informacij o Google-ovemu upravljanju zasebnosti lahko najdete na https://policies.google.com/privacy?hl=sl .

Facebook 

Njihova politika zasebnosti je dostopna na https://www.facebook.com/privacy/explanation

Plačila

Spletna stran omogoča plačilo za kupljene proizvode ali storitve. V tem primeru upravljalec uporablja storitve tretjih oseb za izvrševanje plačil – procesorjev plačil. Upravljalec ne zbira, obdeluje ali hrani podatkov o plačilnih karticah ali drugih plačilnih instrumentih uporabnikov. Ti podatki so posredovani neposredno procesorjem plačil, ki so skrbno izbrani in preverjeni. Za varovanje osebnih podatkov pri plačilih veljajo njihove politike zasebnosti. Procesorji plačil morajo zadostiti strogim pravilom in standardom, ki jih določa PCI-DSS. Slednji je skupno standardizacijsko telo za zagotavljanje varnosti plačil, ki so ga ustanovila podjetja kot so Visa, MasterCard, American Express in Discover. 

Ta spletna storitev uporablja storitve naslednjih procesorjev plačil:

PayPal 

Njihova politika zasebnosti je dostopna na https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

Varnost

Incsub LLC

Spletna stran uporablja storitve WPMU DEV podjetja Incsub LLC, 7700 Northcross Dr #10291, Austin, TX 78766, USA. WPMU DEV varnostna storitev lahko hrani varnostne kopije dnevniških datotek, ki vsebujejo osebne podatke, v WPMU DEV oblačni shrambi. Osebni podatki v dnevniških datotekah so: IP naslov, uporabniško ime, e-naslov in sledi uporabnikovih aktivnosti. Ti podatki se hranijo na spletni strani do 30 dni, v WPMU DEV oblačni shrambi pa do eno leto. Njihova politika zasebnosti je dostopna na https://incsub.com/privacy-policy/.

Povezave do drugih spletnih strani

Ta spletna stran lahko vsebuje povezave do drugih spletnih strani, ki jih ne upravlja VVit, Robert Eržen s.p. Če kliknete na tako povezavo, boste preusmerjeni na spletno stran tretje osebe. Svetujemo vam, da za vsako takšno spletno stran preverite njihove Politike zasebnosti, kajti mogoče je, da odstopajo od standardov, ki so uveljavljeni na tej spletni strani.
Upravljalec te spletne strani nima nadzora nad vsebino in nivojem zasebnosti na teh straneh, zato ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s tem.

Varovanje zasebnosti otrok

Ta spletna stran ne vsebuje vsebin, ki bi imele za ciljno publiko otroke mlajše od 18 let.

Upravljalec te spletne strani namenoma ne zbira in hrani osebnih podatkov otrok mlajših od 18 let. Če ste starš ali skrbnik in vam je znano, da nam je svoje osebne podatke posredoval otrok mlajši od 18 let, vas prosimo, da nas kontaktirate na spodnje kontaktne naslove.

Če bomo ugotovili, da smo nehote sprejeli in shranili osebne podatke otrok mlajših od 18 let brez soglasja staršev ali skrbnikov, jih bomo odstranili z naših strežnikov v skladu s to Politiko zasebnosti.

Spremembe Politike zasebnosti

Upravljalec lahko kadarkoli spremeni Politiko zasebnosti.

O spremembi bo javnost obvestil tako, da jo bo objavil na tej spletni strani.
Poleg tega bo uporabnike, ki so za to dali soglasje, o spremembi politike predhodno obvestil po e-pošti.

 

Določbe te politike veljajo od dne, ki je naveden na vrhu te strani.

Kontakt

Če imate kakršnakoli vprašanja glede zasebnosti na tej spletni strani, nas lahko kontaktirate preko:

 • E-pošte info@vvit.eu
 • Spletnega obrazca na dnu strani https://vvit.eu
 • Na naslov VVit, Robert Eržen s.p., Stara Oselica 18, 4225 Sovodenj

Naslov

VVit, Robert Eržen s.p.
Stara Oselica 18
4225 Sovodenj

Delovni čas

Po-Pe: 8:00 - 16:00
So-Ne: Zaprto

Pokličite nas

Naročite klic

tukaj in poklicali vas bomo ob izbranem času.