Splošni pogoji poslovanja

 

To spletno stran ( v nadaljevanju “spletna stran”) je postavilo podjetje VVit, Robert Eržen s.p., Stara Oselica 18, 4225 Sovodenj (v nadaljevanju “VVit” ali “upravljavec” ali “ponudnik storitev”), ki jo upravlja in vzdržuje. Z uporabo spletne strani obiskovalec (v nadaljevanju “uporabnik”) sprejema te splošne pogoje in potrjuje, da je z njimi seznanjen ter se z njimi strinja.
Upravljavec se bo trudil zagotavljati točnost, pravilnost in ažurnost objavljenih vsebin, vendar le-te uporabniku ne zagotavlja in ne prevzema odgovornosti za njihovo točnost in celovitost kot tudi ne za škodo povzročeno z uporabo te spletne strani oziroma njenih vsebin.

Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Upravljavec si pridružuje pravico spreminjanja, dodajanja ali odstranitve delov ali celotne spletne strani brez predhodnega opozorila.

Avtorske pravice

Vse pisne in slikovne vsebine, ki so objavljene na spletni strani podjetja VVit, razen vsebin, ki jih vnesejo uporabniki sami, so zaščiteno avtorsko delo upravljavca ali njegovih pogodbenih partnerjev skladno z določbami Zakona o avtorski in sorodnih pravicah. Brez pisnega soglasja nosilca avtorskih pravic je vsaka ponovna uporaba prepovedana.

Pogoji poslovanja

Storitve, ki jih uporabniki lahko naročijo na tej spletni strani, izvaja podjetje VVit, Robert Eržen s.p., Stara Oselica 18, 4225 Sovodenj, matična številka 8053847000. Podjetje ni zavezanec za plačilo DDV. Vse cene na spletni strani so v evrih (EUR) z DDV. Vse cene in ostali pogoji (npr. popusti) veljajo na dan nakupa oz. sklenitve naročniškega razmerja.

Pridržujemo si pravico, da izjemoma odstopimo od izvedbe storitev v primerih, če so naše kapacitete presežene, če ugotovimo povečano plačilno tveganje kupca ali če naročilo ni bilo oddano v skladu s pravili in splošnimi pogoji poslovanja. V vseh takih primerih bomo kupca o odstopu od izvedbe storitev z naše strani obvestili v roku petih delovnih dni po e-pošti.

Uporabnik s klikom na gumb “Kupite sedaj” ali PayPal izvede naročilo izbrane storitve, o čemer bo prejel obvestilo na navedeni e-poštni naslov. S tem dejanjem sklene pogodbo na daljavo. Z naročilom storitve postane kupec. Poleg tega s tem dejanjem potrjuje, da je seznanjen in se strinja s temi splošnimi pogoji poslovanja.

Odstop od naročila in odpoved storitev

Odstop od naročila in odpoved storitev je možna le v pisni obliki na kontakte, ki so navedeni v teh pogojih poslovanja pod naslovom Kontakti upravljavca.

Kupec, ki je kupil izdelek ali storitev, lahko uveljavi pravico do odstopa od pogodbe (naročila) v roku 14 dni po nakupu. Za odstop od pogodbe mora o tem pisno obvestiti VVit na enega od naslovov navedenih spodaj. V dopisu o odstopu od pogodbe ni dolžan navesti razloga. Če je bil predmet nakupa fizični izdelek, ga je kupec dolžan vrniti na naslov ponudnika storitev pod spodaj navedenimi pogoji v roku 30 dni po obvestilu, da odstopa od pogodbe.

Pogoji za odstop od pogodbe in vračilo blaga so: 

  • Izdelek mora biti nerabljen in nepoškodovan.
  • Vračilu mora biti priložena kopija računa.

Če je bila predmet nakupa storitev, mora kupec v dopisu o odstopu od pogodbe navesti tudi njegov bančni račun, na katerega mu bo prodajalec v roku 15 dni od prejema tega podatka vrnil znesek kupnine.

Odstop od pogodbe in vračilo blaga ni mogoč v primeru, da je kupec pravna oseba ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost. Ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost namreč zanjo ne veljajo določila Zakona o varstvu potrošnikov o sklepanju pogodb na daljavo.

Pri vračilu blaga mora kupec navesti njegov bančni račun, na katerega mu bo prodajalec v roku 15 dni od vračila vrnil znesek kupnine. Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe (naročila) je neposreden strošek vračila blaga na naslov prodajalca.

Kupec, ki je naročen na naročniško storitev, vezano na naročniško obdobje, ki se avtomatsko podaljšuje, ima kadarkoli v času trajanja naročniškega obdobja možnost odpovedati naročnino na storitev. Odpoved, ki jo kupec pisno sporoči ponudniku storitev, stopi v veljavo na prvi dan po preteku trenutnega naročniškega obdobja. Odpoved naročniškega razmerja v času trajanja trenutnega naročniškega obdobja ni mogoča.

Reklamacije

Izvajalec storitev sprejema vse morebitne reklamacije izključno v pisni obliki na e-naslov reklamacije@vvit.eu. najkasneje v roku osmih dni po nakupu izdelkov ali začetku izvajanja naročene storitve. Na podane reklamacije bo izvajalec storitev pisno odgovoril v roku petih delovnih dni.

Spori in pristojno sodišče

Kupec in ponudnik storitev se bosta trudila spore reševati sporazumno, v medsebojno obojestransko korist in v skladu z najboljšo prakso poslovanja. Če sporazum ne bo mogoč, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Škofji Loki.

Kontakt upravljavca

VVit, Robert Eržen s.p. je mogoče kontaktirati na:

Naslov

VVit, Robert Eržen s.p.
Stara Oselica 18
4225 Sovodenj

Delovni čas

Po-Pe: 8:00 - 16:00
So-Ne: Zaprto

Pokličite nas

Naročite klic

tukaj in poklicali vas bomo ob izbranem času.